Årsmöte – Framtidens byalokal


Stiftelsen Bjurbostäder och Bjurträskbygdens framtidförening kallar till

ÅRSMÖTE

Onsdag 8/3 kl. 18.00 på Skolan

Dagordningar

Stiftelsen   BFF
Mötet öppnas §1. Mötet öppnas
Val av ordförande för mötet §2. Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet §3. Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare §4. Val av två justerare
Fastställande av dagordning §5. Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd §6. Fastställande av röstlängd
Årsmötets behöriga utlysande §7. Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse §8. Behandling av verksamhetsberättelse
Ekonomisk rapport §9. Ekonomisk rapport
Revisorernas berättelse och beslut om föreningens vinst eller förlust §10. Revisorernas berättelse och beslut om föreningens vinst eller förlust
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen §11. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag §12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Val av ordförande §13. Avgifter
Val av kassör §14. Arbetsplan
Val av övriga ledamöter och suppleanter §15. Mötesplan
Val av två revisorer §16. Val av ordförande
Val av valberedning för nästa års val §17. Val av kassör
Övriga frågor §18. Val av övriga ledamöter och suppleanter
Mötet avslutas §19. Val av två revisorer
§20. Val av valberedning för nästa års val
§21. Övriga frågor
§22. Mötet avslutas

Vi börjar med att bjuda på kaffe och semla

VÄLKOMNA!

OBS! Kom ihåg att lösa medlemskort för 2017 i BFF innan årsmötet

www.bjurträsk.se

 

Beskrivning av ärende

§12. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

FRAMTIDENS BYALOKAL

Bakgrund

Bjurträsks föreningar har påbörjat en sammanslagning och numera finns två aktiva sammanslutningar i Byn, Bjurträskbygdens framtidsförening (BFF) och Stiftelsen Bjurbostäder (Stiftelsen). Byalokal finns på fastigheten Bjurträsk 1:60 i den gamla ”Affär’n” som ägs av Stiftelsen som också äger Bjurträsk 1:100 ”Förskolan” som numera är en obebyggd tomt. Nästa planerade steg i arbetet med föreningssammanslagningen har varit att avveckla Stiftelsen.

Redan vid förra årets årsmöte lämnades ett förslag om att fastigheten Affär’n bör säljas och att man borde utreda användningen av fastigheten Bjurträsk 1:70 ”Skolan” istället.

Erik Grubbström som under 2016 förvärvat Skolan har lämnat ett erbjudande till BFF och Stiftelsen om att göra ett byte mellan denna och Affär’n. Eriks avsikt är att om möjligt sanera eller återfylla bensintankarna som finns i marken samt riva alla byggnader på Affär’n. Erik vill också till självkostnadspris ha möjlighet att hyra en del av Skolan för ett blivande gym vilket i sin tur skulle innebära en lägre driftskostnad för BFF. Vid ett medlemsmöte 12/6 togs ett enhälligt inriktningsbeslut om att arbeta mot att genomföra detta. Underhålls-utredningar har gjorts för båda fastigheterna och en underhållsplan och driftskalkyl har tagits fram för Skolan.

Stiftelsens tillgångar består idag av de två fastigheterna. Affär’n är i ett genomgående dåligt skick och kräver omfattande underhåll, Förskolan består endast i en obebyggd tomt. Inget faktiskt värde finns i dessa fastigheter. Ekonomin i stiftelsen har under en längre tid varit sådan att Stiftelsen inte kunnat främja sitt huvudändamål ”att verka för tillskapande av Bostäder i Bjurträsk”.

Stiftelsen Bjurbostäder och BFFs styrelser föreslår till årsmötet att besluta följande:

  • Stiftelsen säljer Bjurträsk 1:100 till BFF för 1kr, köpet genomförs snarast.
  • Stiftelsen försäljer fastigheten Bjurträsk 1:60 till Erik Grubbström för 1 kr så snart en undersökning av rivningsförutsättningar gjorts.
  • Stiftelsen upplöses därefter, samtliga eventuella tillgångar överförs till BFF.
  • BFF köper Bjurträsk 1:70 av Erik Grubbström för 1kr, köpet genomförs snarast.
  • BFF upprättar ett långsiktigt avtal med Erik för delar av lokalerna.
  • BFF får i uppdrag att sälja Bävergården.
  • BFF får i uppdrag att direkt påbörja arbetet att utveckla ett ”Byacenter” med samlingsplatser både utom- och inomhus, kök med serveringsmöjligheter, föreningslokaler mm.

Har ni frågor innan mötet?

Ta kontakt med Elin, Peder eller Erik eller maila styrelsen i BFF på styrelsen@bjurträsk.se

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *